Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
 • Leczenie w najwyższych standardach
 • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
 • Indywidualne podejście do Pacjenta
 • Chronimy środowisko naturalne

Udostępnianie dokumentacji medycznej


 1. Podmiot Leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom .
 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (czyt. objaśnienia str. 2 Wniosku o udostępnienie dokumentacji)
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 4. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu.
  Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 6. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 7. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 6 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.
  W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 8. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 9. Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki.
 10. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  - w okresie 01.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

  1 strona wyciągu albo odpisu 

  1 strona kopii albo wydruku

  Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

  maks. 0,002
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,00007
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,0004
  przeciętnego wynagrodzenia


  IV kwartał 2019 r.
  5331,47 zł

   

  10,66 zł

  0,37 zł

  2,13 zł

   

   

  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
 11. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

 

 

ZAŁĄCZONE PLIKI:

Do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiednik.

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2020 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2020 Twórcy.pl

Szanowni Pacjenci

Z dniem 6 lipca br. Szpital Św. Kamila wznowił dla pacjentów zewnętrznych działalność pracowni: Endoskopii, RTG, Holtera i Testów wysiłkowych oraz Laboratorium.

 

Pracownia Endoskopii oraz RTG – Główne wejście do Szpitala.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem wyznaczenia godziny badania.

 

Laboratorium, Pracownia Holtera i Testów wysiłkowych – Weście boczne do Szpitala od strony poradni

Pobranie krwi i materiału do badań odbywa się w godzinach od 8.00 do 10.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem wyznaczenia godziny badania.

 

Laboratorium rozszerzyło panel badań o możliwość oznaczenia:

 • jakościowego przeciwciał IgG / IgM – przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (koronawirus). Cena oznaczenia wynosi 70.00 PLN. Stali klienci zachowują prawo do zniżki.
 • ilościowego przeciwciał IgG – przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (koronawirus). Cena oznaczenia wynosi 100 PLN. Stali klienci zachowują prawo do zniżki.

 

Rejestracja telefoniczna: 32 384 98 90

 

UWAGA:

W związku z stanem podwyższonego ryzyka epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Szpitala, w trakcie przebywania w pracowniach oraz w trakcie oczekiwania na badanie bezwzględnie obowiązują ogólne zasady dystansu dla osób przebywających obok siebie oraz obowiązek zakrywanie nosa i ust. Przed przystąpieniem do badań przeprowadzany jest ogólny wywiad epidemiologiczny.

 

W dalszym ciągu do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów.

 

Dyrektor Naczelny Podmiotu Leczniczego


» ZAMKNIJ KOMUNIKAT «