Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące


OCENA NARAŻENIA PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB Z OGÓŁU LUDNOŚCI ZWIĄZANA Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z WYKORZYSTYWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W ZAKONIE POSŁUGUJĄCYCH CHORYM OJCOWIE KAMILIANIE W TARNOWSKICH GÓRACH UL. BYTOMSKA 22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego Dz .U. 2023.1173 wersja od 22.06.2023 r., a wykonywaniem działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w celach medycznych zapewnia się, iż wykorzystywanie promieniowania jonizującego odbywa się zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą uwzględnienia czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu technicznego aparatwy rtg.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.

W związku z wykonywaniem w naszej jednostce organizacyjnej Zakonie Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach działalności stwierdza się, iż w minionym roku 09/2022 - 09/2023 nasza działalność nie miała negatywnych skutków i wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie są uwalniane żadne promieniotwórcze substancje do środowiska.

 

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Joanna Nowak
Tarnowskie Góry 08.09.2023r.

Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl

Oświadczenie dyrekcji Szpitala św. Kamila

W godzinach wieczornych 18 kwietnia br. w Szpitalu św. Kamila w Tarnowskich Górach miało miejsce tragiczne wydarzenie, które zakończyło się śmiercią pacjenta.

Około godziny 19 personel szpitala zauważył zniknięcie jednego z pacjentów oddziału chorób wewnętrznych i natychmiast rozpoczął jego poszukiwania. Przeanalizowano zapis kamer monitoringu oraz niezwłocznie zawiadomiono policję, prosząc o pomoc w odnalezieniu chorego, który samodzielnie się oddalił. Poszukiwania zaginionego zakończyły się odkryciem jego ciała w pobliżu budynku szpitala.

Obecnie sprawę wyjaśnia miejscowa prokuratura, z którą dyrekcja Szpitala ściśle współpracuje, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności sprawy.

Niezależnie od prac prowadzonych przez śledczych, dyrekcja Szpitala powołała wewnętrzną komisję, która ma przeanalizować wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji. Należy mieć na uwadze, że pacjenci Szpitala mają pełne prawo - oczywiście na tyle, na ile pozwalają im na to warunki zdrowotne - przemieszczania się.

Z uwagi na trwające postępowania prokuratorskie dyrekcja i pracownicy Szpitala nie będą przekazywali żadnych dalszych informacji w przedmiotowym zakresie.

Zarząd szpitala i pracownicy wyrażają głębokie ubolewanie z powodu nieszczęścia, które spotkało pacjenta i jego najbliższą rodzinę


» ZAMKNIJ KOMUNIKAT «