Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)


Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo - Lecznicze w Hutkach przy ul. Jurajskiej 36 powstało w 1991 roku na terenie byłej jednostki wojskowej. Budynki przejęte od wojska były w bardzo złym stanie i wymagały generalnego remontu. Cały obiekt składał się z dwóch budynków głównych i pomieszczenia gospodarczego. Wszystko wymagało przystosowania do potrzeb chorych i opiekującego się nimi personelu.

 

Warunki bytowe  mieszkańców

Początkowo pacjentami byli wyłącznie mężczyźni, którzy przebywali na jednym oddziale. W 1993r. zaczął funkcjonować kolejny oddział i liczba podopiecznych znacznie się powiększyła. W tym czasie rozpoczęto budowę pralni zakładowej.
W lutym 1995 r. razem z nią funkcjonować zaczęło pierwsze piętro, dzięki czemu oddział został powiększony o dodatkowe pokoje i łazienki.

W 1996 roku przebudowany i nadbudowany został drugi budynek główny. W wyniku tego stał się o wiele bardziej funkcjonalny i obecnie przebywa w nim większa ilość pensjonariuszy.

W 1999 roku została rozpoczęta budowa łącznika pomiędzy obydwoma budynkami głównymi. W 2005 roku łącznik został ukończony i oddany do użytku.

Mieszczą się w nim:

  1. na parterze - pomieszczenia administracji i gabinet stomatologiczny.
  2. na I piętrze - kaplica i pomieszczenia rehabilitacji.
  3. na II piętrze - sala konferencyjna.

Obecnie Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze obejmuje opieką 120 pensjonariuszy i zatrudnia 90 pracowników personelu.

 

Sposoby zabezpieczania potrzeb mieszkańców

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Hutkach zapewnia udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebywały ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.
Pobyt pacjenta może mieć charakter stały. W zakresie wypełniania swych zadań wobec chorych potrzebujących hospitalizacji  Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny w skład którego wchodzą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Chorzy korzystają w razie potrzeby z konsultacji lekarzy  takich specjalności jak: pulmonologii, chirurgii, reumatologii, anestezjologii, neurologii i psychiatrii.

Codzienną rehabilitację pacjentów prowadzą zatrudnieni fizjoterapeuci, którzy mają do dyspozycji salę wyposażoną w: stanowiska do masażu i hydromasażu, lampy do naświetlań, urządzenie do krioterapii, rowery stacjonarne,  tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki ścienne, materac, rotory ręczne,  rotory kończyn dolnych oraz inne urządzenia do rehabilitacji.

Chorzy w Zakładzie objęci są stałą opieka duszpasterską. Wszyscy pracownicy Zakładu mają obowiązek włączyć się w służbę choremu według wartości chrześcijańskich.
W miarę potrzeb i możliwości Zakład współpracuje z opieką hospicyjno - paliatywną na terenie województwa małopolskiego.

 Ilość łóżek: 120

Warunki przyjęcia - zobacz: dokumenty wymagane przy przyjęciu

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie epidemii SARS-CoV-2 reguluje instrukcja.

 

Dane teleadresowe: ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław, Hutki.

Sekretariat: tel. 32 646 78 10

Kierownik:
Pani mgr Agnieszka Strózik

Z-ca kierownika/koordynator świadczeń pielęgniarskich:
Pani mgr Grażyna Swędzioł

Koordynator świadczeń medycznych:
Lek. med.  Marcin Kempiński 

Zobacz także:
Szpital św. Kamila | Kamiliańskie Przychodnie Specjalistyczne | Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze) | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl

Oświadczenie dyrekcji Szpitala św. Kamila

W godzinach wieczornych 18 kwietnia br. w Szpitalu św. Kamila w Tarnowskich Górach miało miejsce tragiczne wydarzenie, które zakończyło się śmiercią pacjenta.

Około godziny 19 personel szpitala zauważył zniknięcie jednego z pacjentów oddziału chorób wewnętrznych i natychmiast rozpoczął jego poszukiwania. Przeanalizowano zapis kamer monitoringu oraz niezwłocznie zawiadomiono policję, prosząc o pomoc w odnalezieniu chorego, który samodzielnie się oddalił. Poszukiwania zaginionego zakończyły się odkryciem jego ciała w pobliżu budynku szpitala.

Obecnie sprawę wyjaśnia miejscowa prokuratura, z którą dyrekcja Szpitala ściśle współpracuje, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności sprawy.

Niezależnie od prac prowadzonych przez śledczych, dyrekcja Szpitala powołała wewnętrzną komisję, która ma przeanalizować wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji. Należy mieć na uwadze, że pacjenci Szpitala mają pełne prawo - oczywiście na tyle, na ile pozwalają im na to warunki zdrowotne - przemieszczania się.

Z uwagi na trwające postępowania prokuratorskie dyrekcja i pracownicy Szpitala nie będą przekazywali żadnych dalszych informacji w przedmiotowym zakresie.

Zarząd szpitala i pracownicy wyrażają głębokie ubolewanie z powodu nieszczęścia, które spotkało pacjenta i jego najbliższą rodzinę


» ZAMKNIJ KOMUNIKAT «