Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
  • Leczenie w najwyższych standardach
  • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
  • Indywidualne podejście do Pacjenta
  • Chronimy środowisko naturalne

Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze)


 

W 1929 roku tuż obok nowo powstałego kościoła św. Kamila w Zabrzu przy ul. Dubiela 10 powstał Szpital oo. Kamilianów, w którym przewidziano 230 łóżek dla pacjentów. Do zakończenia II Wojny Światowej szpital pełnił nieprzerwanie swoje funkcje. Jednak w 1947r. ówczesne władze komunistyczne przejęły szpital na rzecz państwa. Po upaństwowieniu szpitala pozostawiono Zakonowi jedynie część budynku przylegającą do kościoła.

W związku z tym utworzono w nim najpierw Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, a następnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przekształcony w styczniu 2012r.  w Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze.

Obecnie Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze obejmuje opieką 68 pensjonariuszy.

 

Sposoby zabezpieczania potrzeb mieszkańców

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Zabrzu zapewnia udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebywały ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnostyki, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.
Pobyt pacjenta może mieć charakter stały. W zakresie wypełniania swych zadań wobec chorych potrzebujących hospitalizacji  Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopeda oraz personel pomocniczy. Chorzy korzystają w razie potrzeby z konsultacji lekarzy  takich specjalności jak: chirurgii, anestezjologii, dermatologii, neurologii i psychiatrii.

Codzienną rehabilitację pacjentów prowadzą zatrudnieni fizjoterapeuci, którzy mają do dyspozycji salę wyposażoną w: stanowiska do masażu,  lampa do naświetlań, urządzenie do krioterapii, rower stacjonarny,  tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki ścienne, materac, rotory ręczne,  rotory kończyn dolnych oraz inne urządzenia do rehabilitacji.

Chorzy w Zakładzie objęci są stałą opieką duszpasterską. 

 

Warunki przyjęcia - zobacz: dokumenty wymagane przy przyjęciu

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie epidemii SARS-CoV-2 reguluje instrukcja.

 

Dane teleadresowe: : ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze

 

Sekretariat: tel. 32 271 22 88

 

Kierownik:
Beata Świrk

Z-ca kierownika/koordynator świadczeń pielęgniarskich:
Pani Ewa Buciak

Koordynator świadczeń medycznych:
lek. med. Aneta Pawelec-Skwarek

 

Ilość łóżek: 68

 

Zobacz także:
Szpital św. Kamila | Kamiliańskie Przychodnie Specjalistyczne | Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Zabrze) | Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Hutki)

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl

Oświadczenie dyrekcji Szpitala św. Kamila

W godzinach wieczornych 18 kwietnia br. w Szpitalu św. Kamila w Tarnowskich Górach miało miejsce tragiczne wydarzenie, które zakończyło się śmiercią pacjenta.

Około godziny 19 personel szpitala zauważył zniknięcie jednego z pacjentów oddziału chorób wewnętrznych i natychmiast rozpoczął jego poszukiwania. Przeanalizowano zapis kamer monitoringu oraz niezwłocznie zawiadomiono policję, prosząc o pomoc w odnalezieniu chorego, który samodzielnie się oddalił. Poszukiwania zaginionego zakończyły się odkryciem jego ciała w pobliżu budynku szpitala.

Obecnie sprawę wyjaśnia miejscowa prokuratura, z którą dyrekcja Szpitala ściśle współpracuje, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności sprawy.

Niezależnie od prac prowadzonych przez śledczych, dyrekcja Szpitala powołała wewnętrzną komisję, która ma przeanalizować wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji. Należy mieć na uwadze, że pacjenci Szpitala mają pełne prawo - oczywiście na tyle, na ile pozwalają im na to warunki zdrowotne - przemieszczania się.

Z uwagi na trwające postępowania prokuratorskie dyrekcja i pracownicy Szpitala nie będą przekazywali żadnych dalszych informacji w przedmiotowym zakresie.

Zarząd szpitala i pracownicy wyrażają głębokie ubolewanie z powodu nieszczęścia, które spotkało pacjenta i jego najbliższą rodzinę


» ZAMKNIJ KOMUNIKAT «